آرشیو اخبار

برگزاری اولین گردهمایی رؤسای مراکز آموزش علمی کاربردی واحد استانی هرمزگان در سال جاری

برگزاری اولین گردهمایی رؤسای مراکز آموزش علمی کاربردی واحد استانی هرمزگان در سال جاری

اولین جلسه گردهمایی رؤسای مراکز آموزش علمی کاربردی در استان هرمزگان با حضور رؤسای مراکز و کارکنان واحد استانی و به ریاست همایون خواجه زاده فینی رئیس واحد استانی در محل سالن کنفرانس دانشگاه جامع علمی کاربردی تشکیل شد.

ادامه مطلب