آرشیو اخبار

برگزاری دومین دوره کارگاه‌ آموزشی تربیت مدرس- مهارت‌های عمومی ( 31-29 خردادماه 1392 -بندرعباس)

برگزاری دومین دوره کارگاه‌ آموزشی تربیت مدرس- مهارت‌های عمومی ( 31-29 خردادماه 1392 -بندرعباس)

واحد استانی هرمزگان دومین دوره کارگاه‌ آموزشی تربیت مدرس- مهارت‌های عمومی را در 29 الی 31 خردادماه سال جاری ویژه مدرسان علمی کاربردی استان برگزار می‌نماید.