آرشیو اخبار

دومین دوره آموزشی رابطین خبری مراکز آموزش علمی کاربردی در مرکز جهاد دانشگاهی بندرعباس برگزار شد.
برگزاری دومین دوره آموزشی رابطین خبری مراکز آموزش علمی کاربردی دانشگاه جامع

دومین دوره آموزشی رابطین خبری مراکز آموزش علمی کاربردی در مرکز جهاد دانشگاهی بندرعباس برگزار شد.

دومین کارگاه آموزشی رابطین خبری مراکز آموزش علمی کاربردی در سال ۹۶با هدف معرفی دانشگاه جامع علمی کاربردی به جامعه استان برگزار شد.

ادامه مطلب