آرشیو اخبار

اعلام اسامی پذیرفته‌شدگان  كارشناسی‌ حرفه‌ای ‌(ناپیوسته) نظام‌آموزش‌ مهارتی بهمن 92

اعلام اسامی پذیرفته‌شدگان كارشناسی‌ حرفه‌ای ‌(ناپیوسته) نظام‌آموزش‌ مهارتی بهمن 92

‌فهرست ‌اسامی ‌پذیرفته ‌شدگان نهایی كدرشته‌ محل‌های ‌متمركز ‌و ‌معرفی ‌شدگان ‌چند ‌برابر ‌ظرفیت ‌كدرشته ‌محل‌های ‌نیمه‌متمركز ‌در ‌پذیرش دوره ‌مهندسی ‌فناوری ‌و ‌دوره‌ كارشناسی‌ حرفه‌ای ‌(ناپیوسته) نظام‌آموزش‌ مهارتی بهمن ماه سال ‌‌1392‌ دانشگاه‌ جامع علمی كاربردی در پایگاه الكترونیكی سازمان سنجش آموزش كشور به آدرس www.sanjesh.org اعلام شد .

ادامه مطلب