آرشیو اخبار

برگزاری اولین گردهمائی رؤسا و معاونین مراکز آموزش عالی علمی کاربردی و مؤسسات آموزش عالی آزاد استان هرمزگان در سال91

برگزاری اولین گردهمائی رؤسا و معاونین مراکز آموزش عالی علمی کاربردی و مؤسسات آموزش عالی آزاد استان هرمزگان در سال91

گردهمائی رؤسا و معاونین مراکز آموزش عالی دانشگاه جامع علمی کاربردی و مؤسسات آموزشهای عالی آزاد هرمزگان با هدف تبیین وتشریح استقراء نظام آموزش مهارتی و فن آوری در محل باشگاه فرهنگیان در بندرعباس برگزار ...