پذیرش بدون کنکور در مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت آلومینیوم المهدی

پذیرش بدون کنکور در مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت آلومینیوم المهدی

۰۱ تیر ۱۴۰۱ | ۰۸:۴۵ اخبار
رئیس مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت آلومینیوم المهدی گفت: متقاضیان جهت ثبت نام مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت آلومینیوم المهدی می توانند بدون شرکت در کنکور و فقط با مراجعه به سایت سازمان سنجش و آموزش کشور، نسبت به ثبت نام در این مرکز اقدام نمایند.
پذیرش بدون کنکور در مرکز آموزش علمی کاربردی بندرعباس یک

پذیرش بدون کنکور در مرکز آموزش علمی کاربردی بندرعباس یک

۳۰ خرداد ۱۴۰۱ | ۱۴:۵۳ اخبار
رئیس مرکز آموزش علمی کاربردی بندرعباس یک از افزوده شدن ۵ کد رشته محل جدید در این مرکز خبر داد.