آرشیو اخبار

امضای تفاهم نامه بین دانشگاه علمی كاربردی، اداره كل تعاون و كار هرمزگان و صندوق كارآفرینی امید

امضای تفاهم نامه بین دانشگاه علمی كاربردی، اداره كل تعاون و كار هرمزگان و صندوق كارآفرینی امید

در راستای كمك به توسعه كارآفرینی و اشتغال پایدار و دانش محور، اداره كل تعاون، كار ورفاه اجتماعی هرمزگان، صندوق كارآفرینی امید و دانشگاه جامع علمی كاربردی تفاهم نامه سه جانبه همكاری امضاء كردند.

ادامه مطلب