آرشیو اخبار

اعلام اسامی پذیرفته‌شدگان نیمه‌متمركزآزمون دوره‌های مهندسی فناوری‌ و ‌کارشناسی حرفه‌ای ناپیوسته ترمی 1392

اعلام اسامی پذیرفته‌شدگان نیمه‌متمركزآزمون دوره‌های مهندسی فناوری‌ و ‌کارشناسی حرفه‌ای ناپیوسته ترمی 1392

فهرست اسامی پذیرفته‌‌شدگان نهایی دركدرشته‌ محل‌های نیمه‌متمركزآزمون دوره‌های مهندسی فناوری‌ و ‌کارشناسی حرفه‌ای ناپیوسته ترمی سال 1392دانشگاه جامع علمی‌ ‌كاربردی اعلام شد.

ادامه مطلب