آرشیو اخبار

تمدید مهلت ثبت‌نام پذیرش دوره مهندسی فناوری و دوره کارشناسی حرفه‌ای بهمن‌ماه سال 1393

تمدید مهلت ثبت‌نام پذیرش دوره مهندسی فناوری و دوره کارشناسی حرفه‌ای بهمن‌ماه سال 1393

 زمان ثبت‌نام در دوره مهندسی فناوری و دوره کارشناسی حرفه‌ای در دو بخش «حضوری» و «آموزش‌های خاص - حین‌کار غیرحضوری» بهمن‌ماه سال 1393 دانشگاه جامع علمی - کاربردی تمدید شد.

ادامه مطلب
سرپرست واحد استان هرمزگان عنوان کرد: پذیرش دانشجو در ترم بهمن با 46 کد رشته

سرپرست واحد استان هرمزگان عنوان کرد: پذیرش دانشجو در ترم بهمن با 46 کد رشته

سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان هرمزگان گفت: مراکز آموزش علمی کاربردی استان در مقطع کارشناسی  برای ترم بهمن با   46  کد رشته محل و چهار گروه صنعت، مدیریت و خدمات اجتماعی، کشاورزی و فرهنگ و هنر پذیرش دانشجو دارند.

ادامه مطلب
تمدید مهلت ثبت نام درپذیرش دوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه‌ای بهمن ماه سال 1393

تمدید مهلت ثبت نام درپذیرش دوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه‌ای بهمن ماه سال 1393

تمدید مهلت ثبت نام درپذیرش دوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه‌ای «حضوری» و «آموزش خاص – حین كار غیر حضوری» نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی بهمن ماه سال 1393

ادامه مطلب
آغاز ثبت نام دوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه‌ای نظام آموزش مهارتی بهمن ماه 93 از امروز

آغاز ثبت نام دوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه‌ای نظام آموزش مهارتی بهمن ماه 93 از امروز

 ثبت نام و شركت در پذیرش دوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه‌ای"حضوری" و "آموزش های خاص- حین کار غیر حضوری"  نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی کاربردی بهمن ماه سال 1393 از امروز مورخ 1/10/93 آغاز و در روز دوشنبه 8/10/93 پایان می‌پذیرد.

ادامه مطلب