آرشیو اخبار

برگزاری کارگاه آموزشی تدوین و بازنگری برنامه های درسی علمی-کاربردی

برگزاری کارگاه آموزشی تدوین و بازنگری برنامه های درسی علمی-کاربردی

کارگاه آموزشی تدوین و بازنگری برنامه های درسی علمی-کاربردی جهت مراکز آموزش علمی-کاربردی و مؤسسات آموزش عالی آزاد سراسر استان، بیست و ششم بهمن ‌ماه سال جاری توسط دانشگاه جامع علمی-كاربردی واحد استان هرمزگان برگزار می‌شود.

ادامه مطلب
گردهمایی رؤسا و معاونین مراکز آموزش علمی-کاربردی و مؤسسات آموزش عالی آزاد استان هرمزگان

گردهمایی رؤسا و معاونین مراکز آموزش علمی-کاربردی و مؤسسات آموزش عالی آزاد استان هرمزگان

گردهمایی رؤسا و معاونین مراکز آموزش علمی-کاربردی و مؤسسات آموزش عالی آزاد استان هرمزگان، بیست و پنجم بهمن ‌ماه سال جاری توسط دانشگاه جامع علمی كاربردی واحد استان هرمزگان برگزار می‌شود.

ادامه مطلب