آرشیو اخبار

به درخواست واحد استان هرمزگان برنامه درسی دوره کارشناسی حرفه ای مدیریت پیشگیری و مراقبت بیماری ها تصویب شد

به درخواست واحد استان هرمزگان برنامه درسی دوره کارشناسی حرفه ای مدیریت پیشگیری و مراقبت بیماری ها تصویب شد

شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی علمی کاربردی مشخصات کلی ، سرفصل وریز محتوای برنامه درسی دوره كارشناسی حرفه‌ای مدیریت پیشگیری و مراقبت بیماری ها را تصویب کرد.

به درخواست واحد استان هرمزگان برنامه درسی دوره كارشناسی حرفه‌ای مدیریت سلامت – خانواده و مراقبت زنان تصویب شد

به درخواست واحد استان هرمزگان برنامه درسی دوره كارشناسی حرفه‌ای مدیریت سلامت – خانواده و مراقبت زنان تصویب شد

شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی علمی کاربردی مشخصات کلی ، سرفصل وریز محتوای برنامه درسی دوره كارشناسی حرفه‌ای  مدیریت سلامت – خانواده و مراقبت زنان را تصویب کرد.

برگزاری سومین دوره کارگاه‌ آموزشی تربیت مدرس- مهارت‌های عمومی (29آبان ماه لغایت 1آذرماه 1392 - جزیره کیش)

برگزاری سومین دوره کارگاه‌ آموزشی تربیت مدرس- مهارت‌های عمومی (29آبان ماه لغایت 1آذرماه 1392 - جزیره کیش)

واحد استانی هرمزگان سومین دوره کارگاه‌ آموزشی تربیت مدرس- مهارت‌های عمومی را در 29 آبان ماه لغایت 1 آذرماه سال جاری ویژه مدرسان علمی کاربردی استان در جزیره کیش برگزار می‌نماید.