اخبار شیرپوینت - آرشیو

ثبت نام دوره های کارشناسی ارشد سال 1393

ثبت نام دوره های کارشناسی ارشد سال 1393

ثبت نام دوره های کارشناسی حرفه ای ارشد و مهندسی فناوری ارشد سال 1393 دانشگاه جامع علمی كاربردی از روزیکشنبه مورخ 22/10/92 آغاز و تا روز دوشنبه مورخ  30/10/92 ادامه دارد ، همچنین آزمون آن در تاریخ 5/2/93 برگزار می گردد.

ادامه مطلب