اداره مالی، اداری و پشتیبانی


کارشناس مسئول مالی، اداری و پشتیبانی

نام: احسان
نام خانوادگی: بخشی
رشته: حسابداری
گرایش: حسابداری
مقطع: کارشناسی
تلفن: 07633678705-6 داخلی 113

 

شرح وظایف:

1- انجام کلیه امور مالی،اداری،بودجه ،تشکیلات و تحول اداری واحداستانی 

2- انجام عملیاتهای مربوط به شهریه و تخفیفات دانشجویان مراکز

3- انجام امور مربوط به واریزی های نقدی به صورت الکترونیک  در سامانه سجاد به آدرس (https://eduold.uast.ac.ir)