درباره دانشگاه

دانشگاه جامع علمی کاربردی تنها متولی نظام آموزش مهارت تخصصی است که زیر نظر وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری فعالیت می نماید. هدف دانشگاه جامع فراهم آوردن موجباتی است که مشارکت سازمان ها و دستگاههای اجرایی دولتی و غیر دولتی را برای آموزش نیروی انسانی متخصص مورد نیاز بخش های مختلف اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور ممکن سازد، به نحوی که دانش آموختگان بتوانند برای فعالیتی که به آنها محول می شود، دانش و مهارت لازم را کسب نمایند.

دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان هرمزگان نیز از سال 1382 فعالیت خود را آغاز نمود. مراکز آموزشی این استان در جوار صنایع بزرگ و مراکز خدماتی تأسیس شده و امکانات و پتانسیل ویژه ای در جهت برآوردن نیازهای آموزشی تخصصی دارای می باشند.

 

شرح وظایف استان

به منظور توسعه آموزش‌های مهارتی و افزایش توانمندی‌های علمی و حرفه‌ای و کارآفرینی و آماده کردن دانش‌آموختگان برای احراز مشاغل گوناگون با تاکید بر قابلیت‌های بالقوه واحد استانی و در قالب سیاست‌های کلی و خط مشی ‌های تعیین شده کلیه وظایف و اهداف و سیاست‌های سازمان مرکزی دانشگاه را با توجه به نیاز منطقه و استان به انجام می‌رساند.

 

شرح وظایف واحد استان :

 • شناسایی نیازها ،امکانات و مزیت بومی استان و بهره گیری از آنها برای توسعه آموزش های علمی کاربردی
 • گسترش آموزش های علمی کاربردی به منظور توسعه اقتصادی، اشتغال زایی و افزایش ظرفیت کارآفرینی
 • فرآهم نمودن امکان برگزاری دوره های آموزشی که نیاز به اجرای آنها به تایید دستگاه های ذیربط رسیده و پیشنهاد به دستگاه های دولتی و غیره دولتی
 • سیاستگذاری ، هدایت و نظارت برفعالیت های آموزشی مراکز تحت نظارت و کلیه فعالیت های اداری، مالی ، آموزشی مراکز آموزش علمی کاربردی وابسته به دانشگاه جامع علمی کاربردی

 

راهبردهای کلان دانشگاه جامع علمی کاربردی

 1. تاکید بر تقسیم کار ملی در حوزه­های مهارتی آموزش عالی و تبیین نقش دانشگاه جامع علمی  کاربردی به­ عنوان یکی از مهمترین عوامل سهیم و موثر در ایجاد اشتغال و تامین نیروی انسانی میانی کشور
 2. توسعه ساز و کارهای ارزیابی مستمر قابلیت­های دانشگاه با همکاری بخش­های(دستگاههای اجرایی و موسسات آموزش عالی علمی کاربردی) : صنعت، خدمات ، کشاورزی ، فرهنگ وهنر با تاکید بر کارایی بیرونی  و اثربخشی
 3. بسط سازوکارهای بهره ­برداری از ظرفیت­های نیروی انسانی تکنولوژیست، صنعتگر و کارآفرین بخش­های : صنعت، خدمات ، کشاورزی ، فرهنگ وهنر به عنوان مدرس به­ ویژه در حوزه های عملی و مهارتی
 4. هدایت اجرای برنامه­ های درسی به سمت میدانی با مشارکت بخش­های صنعت، خدمات ، کشاورزی، فرهنگ وهنر
 5. توسعه مشارکت دانشگاه جامع علمی کاربردی با بخش غیردولتی و دولتی در طراحی و تدوین برنامه­ های درسی و آموزشی و اجرای آموزش
 6. توسعه فضای آموزش­های شایستگی محور و شغل­ مدار و متناسب با نیازهای شاغلین و جویندگان کار
 7. حمایت از محققان، مدرسان  و دانشجویان در تولید و انتقال فناوری و انجام پژوهش­های کاربردی و توسعه­ای در حوزه­ های مرتبط با مزیت­های دانشگاه  جامع علمی کاربردی
 8. توجه به خودکفایی دانشگاه  جامع علمی کاربردی در برخورداری از نیروی انسانی با کیفیت متناسب با ماموریت­ گرایی حرفه­ای
 9. تاکید بر بومی گزینی و تربیت برای بوم در دانشگاه جامع علمی کاربردی
 10.  زمینه سازی برای جلب سرمایه ­گذاری بخش خصوصی در توسعه آموزش­های علمی کاربردی
 11.  ایجاد سازوکارهای استانداردسازی توسعه دانشگاه و نحوه پذیرش دانشجو معطوف به غنی ­سازی برنامه ها و تجمیع دوره ها و ایجاد رشته­ های جدید و فناور ­محور
 12.  تفویض اختیار بیشتر به واحدهای استانی دانشگاه مطابق با چارچوب­های مصوب هیات امناء
 13.  تنوع بخشی به ساز و کارهای توسعه ناظر بر مولفه های اساسی در راستای تحقق دانشگاه کارآفرین (نسل سوم)
 14.  توسعه گفتمان و دانش دیپلماسی مهارتی با تاکید بر تدوین برنامه ها و فرایندهای بین المللی سازی دانشگاه