محمود صباحی زاده، رئیس واحد استان هرمزگان برای اجرای نشست‏های علمی و معرفتی با موضوعات محرم ویژه مدرسان بصورت مجازی در اولویت کار فرهنگی مراکز قرار گیرد.

۰۵ مرداد ۱۴۰۱ | ۰۷:۲۶ کد : ۶۲۴۳۴ اخبار
محمود صباحی زاده، رئیس واحد استان هرمزگان  برای اجرای نشست‏های علمی و معرفتی با موضوعات محرم ویژه مدرسان بصورت مجازی در اولویت کار فرهنگی مراکز قرار گیرد.

محمود صباحی زاده، رئیس واحد استان هرمزگان  برای اجرای نشست‏های علمی و معرفتی با موضوعات محرم ویژه مدرسان بصورت مجازی در اولویت کار فرهنگی مراکز قرار گیرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان هرمزگان، با همت اداره فرهنگی و دانشجویی این دانشگاه، دوازدهمین جلسه شورای فرهنگی با حضور محمود صباحی زاده رئیس واحد استانی و اکثریت اعضاء در محل دفتر ایشان و با دستور کارهای ذیل برگزار گردید. 1- تدوین برنامه های فرهنگی دهه محرم 2- ارائه نقطه نظرات و راهکارهای کارشناسی شده جهت افزایش مشارکت حداکثری مراکز و دانشجویان در برنامه های فرهنگی واحد استانی و ستاد مرکزی 3- بررسی و تعیین تکلیف پایگاه بسیج دانشجویی واحد استانی، با هدف، جذب حداکثری، عضویت نیروهای فعال دانشجویی در مراکز آموزشی و بهره گیری از نیروهای بسیجی در برنامه های فرهنگی 4- فعال نمودن کانون ها ی فرهنگی و انجمن های علمی در مراکز آموزشی. در این جلسه ضمن خیر مقدم و معرفی اعضاء توسط دبیر جلسه، احکام جدید تقدیم اعضاء گردید. و پس از ارائه نکته نظرات اعضای شورا، محمود صباحی زاده رئیس واحد استانی ضمن جمع بندی مطالب مطرح شده و تاکید بر پویش حماسه حسینی در ماه محرم، به برگزاری نشست‏های تخصصی علمی و معرفتی با موضوعات محرم ویژه مدرسان بصورت مجازی اشاره داشت به عنوان راهکارهای اجرایی اولین دستور کار جلسه در خصوص برنامه های فرهنگی ایام محرم با کسب رأی اکثریت اعضاء مصوب گردید. در خصوص سایر دستور کار های مطرح شده در جلسه مقرر گردید اعضای شورا راجع به آن مطالعه کنند و راهکارهای اجرایی خود را در جلسه بعدی مطرح نمایند.


نظر شما :