رئیس دانشگاه علمی کاربردی استان هرمزگان در مراسم گرامیداشت روز ملی خلیج فارس: دگرسازی کشورهای عربی منشأ تنش بر سر نام خلیج‌فارس است

۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ | ۱۲:۴۲ کد : ۶۰۸۳۲ اخبار
مهدی میرزاده، رئیس دانشگاه علمی کاربردی استان هرمزگان در مراسم گرامیداشت روز ملی خلیج فارس: دگرسازی کشورهای عربی منشأ تنش بر سر نام خلیج‌فارس است
رئیس دانشگاه علمی کاربردی استان هرمزگان در مراسم گرامیداشت روز ملی خلیج فارس: دگرسازی کشورهای عربی منشأ تنش بر سر نام خلیج‌فارس است

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی، در مراسم روز گرامیداشت خلیج فارس مهدی میرزاده، رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان هرمزگان گفت: واقعیت تاریخی و فرهنگی این است که این خلیج همواره به نام فارس مزین بوده اما واقعیت جغرافیایی این است که ما با کشورهای مسلمان قطر، عمان، عراق، بحرین، امارات و ... همسایه هستیم و نمی‌توانیم به خاطر یک نام از سایر فرصت‌ها استفاده نکنیم.

ایشان با اشاره به اینکه مسئله و چالش نام خلیج‌فارس محصول یک دوره گذار هویت‌یابی کشورهای عربی است، تصریح کرد مسئله دگرسازی منشأ اصلی تنش بر سر نام خلیج‌فارس است اما فرای این نام، ما کشورهای حاشیه خلیج‌فارس منافع و دغدغه‌های مشترکی داریم.

میرزاده با اشاره به دغدغه های کنش‌گران محلی در حوزه خلیج‌فارس  تأکید کرد ایرانیان از منظر قدرت منطقه‌ای کارکردهای یک کشور را در راستای تأمین منافع  مشترک می‌بینید و هیچ‌کدام از تحرکات ما تهدیدی برای کشورهای منطقه نیست.

میرزاده در پایان تأکید کرد ما جامعه دانشگاهی هستیم و زمان آن رسیده که در نگاه تحقیرآمیز خود به کشورهای عربی تجدیدنظر کنیم؛ چون این کشورها در بسیاری از زمینه‌ها پیشرفت‌های چشمگیر داشته‌اند و می توان با حفظ چارچوب ها و پاسداری از هویت تاریخی خلیج فارس در راستای منافع مشترک از همکاری‌های اقتصادی و علمی با کشورهای منطقه بهره برد.


نظر شما :