موفقیت دانشگاه جامع علمی کاربردی استان هرمزگان نشان دهنده اعتماد جامعه به این دانشگاه است.

۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ | ۱۵:۵۲ کد : ۶۰۶۳۳ اسلایدر اخبار
هرمزگان نخستین استانی که سند آمایش آموزش عالی مهارتی را بر مبنای اسناد بالادستی، ظرفیت‌های استان و نیازهای صنعت و جامعه را تدوین ، تصویب و اجرا کرد.

موفقیت دانشگاه علمی کاربردی هرمزگان نشان دهنده اعتماد جامعه به این دانشگاه است.
مهدی میرزاده در مراسم معرفی رئیس جدید مرکز آموزش علمی کاربردی کیش با اشاره به استقبال مناسب جامعه و دانشجویان از دانشگاه جامع علمی کاربردی هرمزگان در سال 1400، این استقبال را علاوه بر تلاش جهادی کارکنان دانشگاه در شناساندن مزیتهای دانشگاه علمی کاربردی، نشانه اعتماد جامعه و نسل جوان به این دانشگاه و آن را مهمترین سرمایه دانشگاه جامع علمی کاربردی دانستند. میرزاده با اشاره به رتبه دوم دانشگاه جامع علمی کاربردی استان هرمزگان در میان 31 استان کشور در شاخصه های آموزشی و درصد پذیرش دانشجو، مهارت محور و کاربردی بودن دانشگاه جامع علمی کاربردی و کیفیت مناسب آموزش و همچنین تناسب آن با نیاز بازار کار را عامل استقبال از این دانشگاه دانستند. ایشان با اعلام اینکه هرمزگان در سال 1400 به عنوان نخستین استان سند آمایش آموزش عالی مهارتی را بر مبنای اسناد بالادستی، ظرفیتهای استان و نیازهای صنعت و جامعه تدوین، تصویب و اجرا کرد، نگاه آمایشی را مبنای موفقیت و عامل تداوم کیفیت آموزش در دانشگاه دانست.


نظر شما :