سلسه نشست های دانشگاه جامع علمی کاربردی با مراکز علمی کاربردی استان با موضوع" مدل و شیوه جدید توزیع هدفمند و متوازن رشته محل ها" برگزار شد.

۲۷ فروردین ۱۴۰۱ | ۱۰:۵۷ کد : ۶۰۴۸۶ اخبار
نشست روسای مراکز آموزش علمی کاربردی استان با موضوع " مدل و شیوه جدید و هدفمند و متوازن رشته محل ها" و تعیین برنامه توسعه رشته های مراکز آموزشی استان برای ۴ سال آینده، به صورت آنلاین و حضوری برگزار شد. این نشست ها از ۲۱ لغایت ۲۴ فروردین ادامه داشت.
سلسه نشست های دانشگاه جامع علمی کاربردی با مراکز علمی کاربردی استان  با موضوع" مدل و شیوه جدید توزیع هدفمند و متوازن رشته محل ها" برگزار شد.

نشست روسای مراکز آموزش علمی کاربردی استان با موضوع " مدل و شیوه جدید و هدفمند و متوازن رشته محل ها" و تعیین برنامه توسعه رشته های مراکز آموزشی استان برای 4 سال آینده، به صورت آنلاین و حضوری برگزار شد. این نشست ها از 21 لغایت 24 فروردین ادامه داشت.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان هرمزگان، در این جلسات مهدی میرزاده رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان هرمزگان توسعه و تقویت آموزش های مهارتی را از اولویت های دانشگاه برشمرد و خواستار توسعه متوازن آموزش های کوتاه مدت و بلند مدت در استان شد.

در ادامه این جلسات فاطمه رضوانی، رئیس اداره برنامه ریزی درسی و گسترش دانشگاه در استان، سوابق اجرا دوره‏ها در مراکز، آمایش آموزش عالی مهارتی، ظرفیت‏ها و پتانسیل مراکز و شهرستان‏ها از ملاک‏های اصلی بررسی این طرح بوده است.


نظر شما :