دانشگاه جامع علمی کاربردی استان هرمزگان توسعه آموزش های کوتاه مدت در حوزه حقوق را در دستور کار قرار داد.

۲۳ اسفند ۱۴۰۰ | ۱۴:۵۲ کد : ۶۰۱۱۹ اخبار
به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان هرمزگان: با حضور دکتر مهدوی مدرس دانشگاه، صدیقه حسین پور رئیس انجمن علمی حقوق اساسی شعبه هرمزگان و سولماز کمال نژاد مدیراجرایی انجمن علمی حقوق اداری شعبه استان هرمزگان اولین نشست با موضوع تدوین و اجرای دوره های کوتاه مدت در حوزه حقوق برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان هرمزگان: با حضور دکتر مهدوی مدرس دانشگاه، صدیقه حسین پور رئیس انجمن علمی حقوق اساسی شعبه هرمزگان و سولماز کمال نژاد مدیراجرایی انجمن علمی حقوق اداری شعبه استان هرمزگان اولین نشست با موضوع تدوین و اجرای دوره های کوتاه مدت در حوزه حقوق برگزار شد. در این جلسه ضمن تبیین رسالت و ماموریت دانشگاه جامع علمی کاربردی در بخش آموزش های کوتاه مدت و مهارت افزایی در جامعه به سئوالات و ابهامات حاضرین پاسخ داده شد و مقرر گردید در نشست های آتی با تشکیل گروه های کاری تخصصی راهکارهای اجرایی توسعه این آموزش ها مورد بررسی بیشتری قرار گیرد.


نظر شما :