نخستین نمایشگاه فرصت‌های ساخت داخل و رونق تولید استان هرمزگان به زودی برگزار می گردد

۲۴ مهر ۱۳۹۸ | ۰۹:۳۴ کد : ۴۶۷۲۶ اسلایدر اخبار

بسمه تعالی

قابل توجه دانشجویان، مدرسین، کارکنان محترم مراکز آموزش علمی کاربردی استان هرمزگان

  نخستین نمایشگاه فرصت‌های ساخت داخل و رونق تولید استان هرمزگان(با محوریت نیازمندهای فناوری و وارداتی      صنایع و توانمندی های ساخت) با مشارکت دانشگاه جامع علمی کاربردی، مراکز آموزش علمی کاربردی استان و سایر دستگاه های اجرایی، برگزار می گردد.

 دانشگاه جامع علمی کاربردی استان هرمزگان،از کلیه دانشجویان، دانش آموختگان، مدرسان و کارکنان مراکز آموزش علمی کاربردی استان هرمزگان جهت بازدید از این نمایشگاه دعوت بعمل می آورد

  وعده دیدار ما: محل شرکت نمایشگاه های استان هرمزگان(در بندرعباس)

 زمان بازدید: ۲0 الی ۲3 آبان ماه ۱۳۹8، به مدت 4 روز

دانشگاه جامع علمی کاربردی استان هرمزگان

 


نظر شما :