برگزاری نهمین شورآی آموزشی وکمیسیون موارد خاص واحد استانی

۲۲ اسفند ۱۳۹۴ | ۱۳:۳۰ کد : ۲۲۱۷۹ اسلایدر اخبار
برگزاری نهمین شورآی آموزشی وکمیسیون موارد خاص واحد استانی
برگزاری نهمین شورآی آموزشی وکمیسیون موارد خاص واحد استانی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان هرمزگان

در تاریخ 94/12/19نهمین شورآی آموزشی وکمیسیون موارد خاص واحد استان باحضوراعضاء در دفتر سرپرست واحد استان تشکیل ومصوبات آن جهت اجرا به مراکز مربوط ارسال گردید.

نظر شما :