دومین جلسه کمیته انضباطی بدوی واحد استانی

۱۵ اسفند ۱۳۹۴ | ۱۳:۳۰ کد : ۲۲۱۷۶ اسلایدر اخبار
دومین جلسه کمیته انضباطی بدوی واحد استانی
دومین جلسه کمیته انضباطی بدوی واحد استانی
به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان هرمزگان
دومین جلسه کمیته انضباطی بدوی واحد استان با حضور سرپرست واحداستان،کارشناس فرهنگی ودانشجویی واحد استان واعضاء کمیته در دفتر سرپرست واحد استان تشکیل وبرای پرونده های انضباطی ارسالی از مراکز رأی مورد نظر صادر گردید.

نظر شما :