اخبار - آرشیو

اداره فرهنگی و دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان هرمزگان پویش حسینی برگزار می‏کند.

اداره فرهنگی و دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان هرمزگان پویش حسینی برگزار می‏کند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی، به همت اداره فرهنگی و دانشجویی دانشگاه ویژه دانشجویان، مدرسان و کارکنان دانشگاه جامع علمی کاربردی استان پویش حسینی برگزار می‏شود.