اخبار - آرشیو

تمدید مهلت ثبت‌نام دوره‌های کاردانی و کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی استان هرمزگان

تمدید مهلت ثبت‌نام دوره‌های کاردانی و کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی استان هرمزگان

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان هرمزگان از تمدید زمان ثبت نام دوره های کاردانی فنی، کاردانی حرفه‌ای، دوره‌ی مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه‌ای (ناپیوسته) نظام آموزش مهارتی این دانشگاه برای ورودی مهرماه ۱۴۰۰ خبر ...

نقش دانشگاه علمی کاربردی  در مسیر تولید محصول بسیار موثر است

نقش دانشگاه علمی کاربردی  در مسیر تولید محصول بسیار موثر است

یک کارآفرینان فارغ تحصیل شده مرکزعلمی کاربردی شهرداری قشم گفت: نقش دانشگاه علمی کاربردی در مسیر اجرایی شدن محصول بسیار موثر بود. همچنین با برگزاری رویداد ایده تاب توسط مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری قشم ...

کارآفرینی قابل فراگیری است و دانشگاه نقش موثری در این امر دارد

کارآفرینی قابل فراگیری است و دانشگاه نقش موثری در این امر دارد

یک کارآفرینان فارغ تحصیل شده مرکزعلمی کاربردی شهرداری قشم گفت: اگر دانشگاهها بتوانند دانشجویان را با توجه به نیازهای شغلی جامعه و متناسب با تکنولوژیهای جدید تربیت کنند و زمینه فعالیتهای اجتماعی وارتباط آنها را ...

مرکز آموزش علمی کاربردی پارسیان در ۱۴ کد رشته، بدون کنکور دانشجو می پذیرد

مرکز آموزش علمی کاربردی پارسیان در ۱۴ کد رشته، بدون کنکور دانشجو می پذیرد

رییس مرکز آموزش علمی کاربردی پارسیان، از آغاز پذیرش دانشجو بدون کنکور در مقاطع کاردانی و کارشناسی این مرکز خبر داد و گفت: مرکز آموزش علمی کاربردی پارسیان در ۱۴ کد رشته، بدون کنکور دانشجو ...

مهارتی بودن دروس دانشگاه های علمی کاربردی نقش موثر در ایجاد افراد کارآفرین دارد

مهارتی بودن دروس دانشگاه های علمی کاربردی نقش موثر در ایجاد افراد کارآفرین دارد

یک کارآفرینان فارغ تحصیل شده مرکزعلمی کاربردی شهرداری قشم گفت: اگر می خواهیم بحث کار آفرینی را در کشور جدی بگیریم باید نظام آموزشی ما به سمتی برود که نیروهای با شهامت شجاعت در تصمیم ...

تحصیلات در دانشگاه علمی کاربردی نقش موثری در تقویت روحیه و دانش افراد کارآفرین دارد

تحصیلات در دانشگاه علمی کاربردی نقش موثری در تقویت روحیه و دانش افراد کارآفرین دارد

یک کارآفرینان فارغ تحصیل شده مرکزعلمی کاربردی شهرداری قشم گفت: کار آفرینی یعنی تبدیل ذوق وسلیقه به چیزی که قابل دیدن و یا لمس کردن باشد،  تسلیم شدن یعنی شکست و خلاقیت مهم است چون ...

دانشگاه جامع علمی کاربردی استان هرمزگان با ۱۰ مرکز فعال اقدام به پذیرش دانشجو می کند

دانشگاه جامع علمی کاربردی استان هرمزگان با ۱۰ مرکز فعال اقدام به پذیرش دانشجو می کند

رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان هرمزگان در تشریح فعالیت‌های این دانشگاه در توسعه مهارت محوری اظهار کرد: در نظام آموزش عالی علمی کاربردی رشته‌های تحصیلی و دوره‌های آموزشی متناسب با فضای کسب و کار ...