اخبار - آرشیو

مهلت تکمیل ظرفیت در دانشگاه جامع علمی کاربردی ۲۳دی ماه  پایان می یابد

مهلت تکمیل ظرفیت در دانشگاه جامع علمی کاربردی ۲۳دی ماه پایان می یابد

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی هرمزگان از اعلام پذیرش مرحله تکمیل ظرفیت در دوره‌های کاردانی فنی، کاردانی حرفه‌ای، مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه‌ای ناپیوسته نظام آموزش مهارتی مهرماه سال ۱۳۹۹ در بهمن‌ماه این دانشگاه ...