اخبار - آرشیو

مدیر اشتغال و کارآفرینی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست کارآفرینان با دانشجویان:  شکل‌گیری سرمایه اجتماعی تنها راه برون رفت از مشکلات اقتصادی کشور است

مدیر اشتغال و کارآفرینی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست کارآفرینان با دانشجویان: شکل‌گیری سرمایه اجتماعی تنها راه برون رفت از مشکلات اقتصادی کشور است

مدیر اشتغال و کارآفرینی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست کارآفرینان با دانشجویان دانشگاه جامع علمی و کاربردی گفت: بدون شکل گیری سرمایه اجتماعی، مشکلات اقتصادی در جامعه مرتفع نخواهد شد.