اخبار - آرشیو

مرحله پایانی دوره آموزشی اصول خبرنویسی وگزارش نویسی برگزار شد

مرحله پایانی دوره آموزشی اصول خبرنویسی وگزارش نویسی برگزار شد

مرحله پایانی دوره آموزشی اصول خبرنویسی وگزارش نویسی با شرکت کارشناسان روابط عمومی و کارشناسان حراست مراکز آموزش علمی کاربردی استان هرمزگان،در سالن مرکزآموزش علمی کاربردی بهزیستی و تأمین اجتماعی بندر عباس برگزار شد . ...

نشست شورای هماهنگی منطقه ۸ دانشگاه جامع علمی کاربردی برگزار شد

نشست شورای هماهنگی منطقه ۸ دانشگاه جامع علمی کاربردی برگزار شد

نشست شورای هماهنگی منطقه ۸ دانشگاه جامع علمی کاربردی با حضور دکتر جاودان رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان و دبیر منطقه ۸ در این نشست، دکتر معافی و دکتر سالارزهی از رؤسای دانشگاه جامع ...