اخبار - آرشیو

مرحله نهایی مسابقات مناظره دانشجویان دانشگاه جامع علمی  کاربردی کشور برگزار شد

مرحله نهایی مسابقات مناظره دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور برگزار شد

این رقابت با رأی هیئت‌داوران گروه نقش تعاون از آذربایجان شرقی به عنوان گروه مخالف با گزاره با کسب امتیاز ۵۳۳ در مقابل گروه فرهنگ از هرمزگان به عنوان گروه موافق با گزاره با ۴۹۰ ...

مناظره های دانشجویی دانشگاه علمی کاربردی در سطح کشوری برگزار می شود.

مناظره های دانشجویی دانشگاه علمی کاربردی در سطح کشوری برگزار می شود.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور با اشاره به برگزاری نخستین دوره رقابت های مناظره دانشجویی اشتغال و کارآفرینی این دانشگاه گفت: در راستای شعار ارتقا کیفیت دانشگاه ها، از سال آینده مسابقه ها و ...