اخبار - آرشیو

آغاز ایام الله دهه فجر دردانشگاه جامع علمی کاربردی استان هرمزگان با ایجاد نمایشگاه درواحد استانی،پخش سرودهای انقلابی ونصب پلاکاردوپرچم

آغاز ایام الله دهه فجر دردانشگاه جامع علمی کاربردی استان هرمزگان با ایجاد نمایشگاه درواحد استانی،پخش سرودهای انقلابی ونصب پلاکاردوپرچم

آغاز ایام الله دهه فجر دردانشگاه جامع علمی کاربردی استان هرمزگان با ایجاد نمایشگاه درواحد استانی،پخش سرودهای انقلابی ونصب پلاکارد وپرچم

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان هرمزگان،روزگذشته سوم بهمن ماه مسئول فرهنگی ودانشجویی واحداستانی ،ضمن دیدارباخانواده مرحوم جاودان ازجانبازان دوران دفاع مقدس،ازنزدیک بافرزند ایشان علی جاودان که ازدانشجویان مرکز علمی کاربردی تایدواترخاور

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان هرمزگان،روزگذشته سوم بهمن ماه مسئول فرهنگی ودانشجویی واحداستانی ،ضمن دیدارباخانواده مرحوم جاودان ازجانبازان دوران دفاع مقدس،ازنزدیک بافرزند ایشان علی جاودان که ازدانشجویان مرکز علمی کاربردی تایدواترخاور

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان هرمزگان،روزگزشته سوم بهمن ماه مسئول فرهنگی ودانشجویی واحداستانی ،ضمن دیدارباخانواده مرحوم جاودان ازجانبازان دوران دفاع مقدس،ازنزدیک بافرزند ایشان علی جاودان که ازدانشجویان مرکز علمی کاربردی تایدواترخاورمیانه ...