دانش آموختگان

بررسی موقعیت اجتماعی و اشتغال کلیه فارغ التحصیلان از نیمسال اول 96-95 به بعد
 • 0
 • نام و نام خانوادگی*نام کامل
  1
 • مقطع تحصیلی*مقطع تحصیلی خود را انتخاب کنید
  2
 • رشته تحصیلی*رشته تحصیلی را وارد نمایید
  3
 • گروه آموزشی*گروه آموزشی مورد نظر را انتخاب کنید
  4
 • تاریخ فراغت از تحصیل*تاریخ فراغت از تحصیل
  5
 • وضعیت اشتغال در زمان دانشجویی*وضعیت اشتغال در زمان دانشجویی
  6
 • وضعیت اشتغال بعد از فراغت از تحصیل*وضعیت اشتغال بعد از فراغت از تحصیل
  7
 • شماره تلفن همراه*شماره تلفن همراه
  8