بازدید ادواری نیمسال اول۹۷ _۹۶ از مراکز تحت نظارت دانشگاه جامع علمی کاربردی----

۱۴ دی ۱۳۹۶ | ۰۰:۰۰ کد : ۳۷۵۷۱ اخبار
تعداد بازدید:۱۰۷۱
هیئت اعزامی نظارت دانشگاه جامع علمی کاربردی استان هرمزگان، از تاریخ ۱۴ آبان ماه سال جاری، بازدید ادواری نیمسال اول ۹۷_-۹۶ را در مراکز آموزش علمی کاربردی استان هرمزگان، آغازکرد.
بازدید ادواری نیمسال اول۹۷ _۹۶  از مراکز تحت نظارت دانشگاه جامع علمی کاربردی----

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع، هیئت اعزامی نظارت دانشگاه جامع علمی کاربردی استان هرمزگان، از تاریخ 14 آبان ماه سال جاری، بازدید ادواری نیمسال اول 97-96  را با هدف ارتقاء کیفی آموزش های تخصصی /مهارتی،  در مراکز آموزش علمی کاربردی استان هرمزگان، آغازکرد.

اولویت های دانشگاه در این دوره از بازدید موارد ذیل خواهد بود.

- میزان اثر بخشی الزامات و تعهدات موجود در صورتجلسه اعلام موارد بازدید های قبلی

- شرایط احراز، نحوه گردش کار و اجرای وظایف عوامل اجرایی مطابق با بخشنامه ابلاغی

- وضعیت همکاری کارکنان مراکز،تثبیت و مطابقت شرایط آنها با استانداردهای آموزشی و مصوبات قانون کار و بررسی وضعیت پرداخت های مرکز در ارتباط با حقوق، حق الزحمه،بیمه و مالیات عوامل اجرایی و مدرسین

- بررسی نحوه اجرای سر فصل های آموزشی موارد اجرا در مراکز(شامل محتوا، منابع درسی موارد ارائه، شرایط مدرس، کارگاه و تجهیزات آموزشی و نحوه ارائه دروس، سخنرانی و...)

- میزان رضایت مخاطبین از نحوه برخورد و پاسخگویی عوامل مستقر در مراکز (رؤسا/سرپرستان مدیران گروه، مدرسان و عوامل اجرایی مرکز)

- میزان رعایت سقف مجاز تدریس توسط سرپرستان /رؤسا و مدرسان از طریق مصاحبه با دانشجویان و ....

- بررسی اعتبار احکام صادره جهت رؤسا/سرپرستان مراکز

- وضعیت استقرار معاونین آموزشی واجد شرایط در ساعات رسمی فعالیت دانشگاه

- وضعیت پاسخگویی و میزان پیگیری به موقع مکاتبات دانشگاه

هیئت بازدید کننده اعزامی تا کنون موفق به بازدید از  8 مرکزآموزش علمی کاربردی (استانداری هرمزگان –فنی و حرفه ای بندرعباس –شهرداری قشم – بندرعباس1- جهاد دانشگاهی بندرعباس- کیش –فرهنگ و ارشاد اسلامی گردیده، 

که موارد ابلاغی آن جهت رفع به مراکزآموزشی مزبور،دستگاه و ارگان مربوطه، ابلاغ گردیده است.